Underhåll BAS omfattar grundläggande kompetens för operatörer med ett utökat underhållsansvar.

Underhåll BAS är under utarbetning.