Inbjudan till utbildning för grundläggande testledarbehörighet, Svensk industrivalidering

Denna utbildning är obligatorisk och öppen för blivande testledare kopplade till ett ackrediterat testcenter.

Innehåll:
• Svensk industrivalidering och baskonceptet
• normer och regler kring genomförande av validering
• IT-stödet MZ
• gemensamma bedömningskriterier
• etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare och diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg
Utbildningen sker digitalt.

Dag 1: Genomgång av testledarrollen, etik, moral och ansvar som testledare.
Dag 2: Bakgrund för de teoretiska valideringarna och genomgång av IT-stödet.
Datum: 16-17 november, max 12 deltagare
Tid: kl. 08:30 – 12:30, båga dagarna
Plats: Länk till mötet skickas efter anmälan i god tid före utbildningen.
Pris: 3 200 kr/person

De personer som går utbildningen skall vara väl förtrogna med validandens testmiljö, MZ, innan utbildningen och genomfört en validering på relevant nivå.

Loading

Frågor
Johan Nordberg
072-058 39 93
johan@sktc.se

Lasse Kjellberg
070-576 36 3 1
lasse@sktc.se