Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Testcenter

Nu är det lätt att hitta ackrediterade testcenter med behöriga testledare. Testcenter finns över hela landet – en av fördelarna med en nationell branschstandard.

Läs mer 

Årsmöte

Välkommen på årsmöte med efterföljande teknikprogram. Ett bra tillfälle för föreningens medlemmar att umgås, nätverka och ta del av nyheter.

SID Congress

Årets kongress arrangerades på Irland den 10-14 juni. Skärteknikcentrums medlemsföretag har möjlighet att följa med till Barcelona 2020.

Besök webbplats

På gång

Skärteknikcentrum arbetar nationellt och förankrar lokalt – alltid med branschens framtid i fokus. Följ arbetet och ta del av erbjudanden om medverkan.

Läs mer

FÖLJ VÅRT ARBETE

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

Läs mer 

CNC TEKNIK2017

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion

Läs mer