Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
FÖLJ VÅRT ARBETE

Event, konferenser, utbildningar och möten – det händer mycket på Skärteknikcentrum just nu. Följ vårt arbete dag för dag.

ADVISORY BOARD

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

NEXT GENERATION

Skärteknikcentrum arbetar målmedvetet för ökad kännedom och status för industriteknik bland ungdomar.

Välkomna till årets Skärtorsdag den 18 oktober.