Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
FÖLJ VÅRT ARBETE

Event, konferenser, utbildningar och möten – det händer mycket på Skärteknikcentrum just nu. Följ vårt arbete dag för dag.

ADVISORY BOARD

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

NEXT GENERATION

Skärteknikcentrum arbetar målmedvetet för ökad kännedom och status för industriteknik bland ungdomar.

Ungdoms-SM i CNC-teknik

Ta chansen och ge era elever en erfarenhet de kommer att ha stor nytta av – och en upplevelse de sent kommer att glömma! Anmäl er till Ungdoms-SM i CNC-teknik. Tävlingen genomförs som en lagtävling, med två elever i varje lag.

Anmäl er här senast 15 mars.

LÄS MER OCH ANMÄLAN

Gärna flera lag från samma klass. Tävlingen är kostnadsfri.

Vi validerar och certifierar CNC-tekniker över hela Sverige

CNC TEKNIK 2017 – EN DEL AV SVENSK INDUSTRIVALIDERING

Ett system för gemensam kunskapskontroll är en drivkraft för kompetensutveckling som gagnar individen, enskilda företag och hela vår bransch. Validerad och certifierad kompetens stärker företagens konkurrenskraft på en global marknad. Personlig certifiering utvecklar individens roll på jobbet och bidrar till att vår bransch blir ett mer attraktivt val för yrkeskarriären.

LÄS MER