Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Validering synliggör värdefull kompetens

“Man måste kunna beskriva kompetensen så att den går att utveckla”, berättar Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum Sverige i decembernumret av Print & packaging som är Grafiska företagens medlemstidning.

Läs mer

Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Utbildning för testledarbehörighet inom CNC-Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen för Grönt och Blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Läs mer och anmälan

Skärtorsdag 28 mars

28 mars arrangerar vi en heldag med temat hållbar och konkurrenskraftig produktion på EPIC – Innovation & Technology Center i Växjö.
Digitalisering, innovation och bearbetning i nya material står på programmet.
Reservera dagen, program kommer inom kort.

Läs mer och anmälan