Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Medlemskonferens med årsmöte

Ett stort antal medlemmar samlades på Scandic Karlskrona för årsmöte, information om Skärteknikcentrum Sveriges omfattande verksamhet och studiebesök på SAAB Kockums.

Läs mer

Validering synliggör värdefull kompetens

“Man måste kunna beskriva kompetensen så att den går att utveckla”, berättar Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum Sverige i decembernumret av Print & packaging som är Grafiska företagens medlemstidning.

Läs mer

CNC TEKNIK2017

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion

Läs mer