Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Vi lär av varandra – läs mer om Chris Schmidt, styrelseordförande

Kunskapsutbyte medlemmar emellan och ett internationellt samarbete för kompetenshöjning i branschen. Det är några av de saker som Skärteknikcentrum Sveriges nya ordförande Chris Schmidt ser som styrkan i föreningens framtid.

Läs mer

Ledamot med kompetens i sikte! Andreas Thoresson, ny styrelseledamot

Andreas Thoresson, vd för Roslagsverkstäder, ny styrelseledamot i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.
Andreas är andra generationens ägare av familjeföretaget, men har också erfarenhet från både vårdarbete och it-företag. Nu ser han fram emot att vara med och höja kompetensen i branschen för skärande bearbetning.

Läs mer

Inbjudan till testledarutbildning CNC teknik 2017

Den 09-10 september arrangeras utbildning till testledare inom CNC-Teknik2017 och baskonceptet. Utbildningen omfattar testledarrollen för både grönt och blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Läs mer och anmälan