Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Testcenter

Nu är det lätt att hitta ackrediterade testcenter med behöriga testledare. Testcenter finns över hela landet – en av fördelarna med en nationell branschstandard.

Läs mer 

Seminarium med Chalmers MCR och KTH DMMS

Chalmers MCR (Centre for Metal Cutting Research) och KTH DMMS (Centre for Design and Management of Manufacturing Systems) arrangerar gemensamt medlemsseminarium på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Varmt välkommen att träffa kollegor från andra företag/institut/högskolor och samtidigt ta del av de senaste forskningsresultaten inom våra respektive centrumbildningar.

Läs mer och anmälan

På gång

Skärteknikcentrum arbetar nationellt och förankrar lokalt – alltid med branschens framtid i fokus. Följ arbetet och ta del av erbjudanden om medverkan.

Läs mer

FÖLJ VÅRT ARBETE

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

Läs mer 

CNC TEKNIK2017

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion

Läs mer 

Testledarutbildning

Under hösten arrangeras två utbildningstillfällen för blivande testledare för validering och certifiering inom CNC Teknik2017, grön och blå nivå, samt validering av industriteknisk kompetens enligt Industriteknik BAS.

Läs mer och anmälan