Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
FÖLJ VÅRT ARBETE

Event, konferenser, utbildningar och möten – det händer mycket på Skärteknikcentrum just nu. Följ vårt arbete dag för dag.

ADVISORY BOARD

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

NEXT GENERATION

Skärteknikcentrum arbetar målmedvetet för ökad kännedom och status för industriteknik bland ungdomar.

SID CONGRESS 2018 – Limerick, Irland

“Jag har varit med på två SID-kongresser och ser fram emot en tredje. Som produktionschef är det relevant och intressant att få kontakt med branschfolk i Europa samt få inblick i maskinpark och arbetssätt som våra kollegor använder sig av ute i Europa. I Tyskland fick jag bevittna deras specialisering inom fordonsindustrin och i Schweiz deras fokus på finmekanik och storvolymsproduktion. Det ska bli spännande att se vad Irland har att erbjuda.”

Tobias Svensson, produktionschef Bufab Lann

LÄS MER OCH ANMÄL ER HÄR