Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Lyckad premiär för Skärtorsdag

Premiären för Skärtorsdag gick av stapeln på Epic – Innovation & Technology Center i Växjö den 28 mars 2019 och blev en riktig succé. Skärtorsdag, är namnet på den skärande bearbetningsbranschens nya mötesplats och samlade drygt 90 deltagare från olika delar av Sverige och branschen.

Besök webbplats

Attraktivare verkstad utan farliga ämnen i skärvätskor

Inbjudan till skärvätskeevent om framtidens skärvätskor, hälsa och underhåll. Kom och lär mer om vad som är aktuellt och om kommande lagstiftning, biocider, bakterier och skillnaderna i funktion mellan UV-ljus och biocider.

Läs mer och anmälan

Inbjudan till testledarutbildning CNC teknik 2017

Den 09-10 september arrangeras utbildning till testledare inom CNC-Teknik2017 och baskonceptet. Utbildningen omfattar testledarrollen för både grönt och blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Läs mer och anmälan

Vi lär av varandra – läs mer om Chris Schmidt, styrelseordförande

Kunskapsutbyte medlemmar emellan och ett internationellt samarbete för kompetenshöjning i branschen. Det är några av de saker som Skärteknikcentrum Sveriges nya ordförande Chris Schmidt ser som styrkan i föreningens framtid.

Läs mer

Ledamot med kompetens i sikte! Andreas Thoresson, ny styrelseledamot

Andreas Thoresson, vd för Roslagsverkstäder, ny styrelseledamot i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.
Andreas är andra generationens ägare av familjeföretaget, men har också erfarenhet från både vårdarbete och it-företag. Nu ser han fram emot att vara med och höja kompetensen i branschen för skärande bearbetning.

Läs mer

GKN Aerospace satsar på ärlighet och innovation

Det behövs fler satsningar för att säkra framtidens kompetens, och som ledare måste man stötta sina medarbetares innovationslust. Det menar Andreas Dahmm på GKN Aerospace Sweden, som är ny medlem i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.

Läs mer