Image is not available

ARBETAR NATIONELLT. FÖRANKRAR LOKALT.
BRANSCHENS FRAMTID I FOKUS.

SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE
SKÄRTEKNIKCENTRUM
SVERIGE
Slider
Medlemskonferens med årsmöte

Ett stort antal medlemmar samlades på Scandic Karlskrona för årsmöte, information om Skärteknikcentrum Sveriges omfattande verksamhet och studiebesök på SAAB Kockums.

Läs mer

Seminarium med Chalmers MCR och KTH DMMS

Chalmers MCR (Centre for Metal Cutting Research) och KTH DMMS (Centre for Design and Management of Manufacturing Systems) arrangerar gemensamt medlemsseminarium på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Varmt välkommen att träffa kollegor från andra företag/institut/högskolor och samtidigt ta del av de senaste forskningsresultaten inom våra respektive centrumbildningar.

Läs mer och anmälan

Välkomna till årets viktigaste frukostmöte!

Frukostmöte för de 100 industriföretag i Småland som såg möjligheten i att delta i ESF- projektet ”Kompetensutveckling Småland”. Campus Värnamo, Polymercentrum Sverige och Skärteknikcentrum Sverige bjuder nu in till möte för att tillsammans hitta förutsättningar och kreativa lösningar på hur vi genom smart samarbete kan möta era behov av kompetensutveckling på ett resurseffektivt sätt. Anmäl dig till frukostmötet redan idag och kom gärna flera från företaget! Sista dagen för anmälan är 12 december.

Läs mer och anmälan

FÖLJ VÅRT ARBETE

Ett Teknikråd bildades 2015. I år startar Kompetensrådet och Ungdomsrådet sina arbeten. Vill du vara med?

Läs mer 

CNC TEKNIK2017

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion

Läs mer 

Testledarutbildning

Under hösten arrangeras två utbildningstillfällen för blivande testledare för validering och certifiering inom CNC Teknik2017, grön och blå nivå, samt validering av industriteknisk kompetens enligt Industriteknik BAS.

Läs mer och anmälan