/ jan

2018-01-12 | Integration och strategisk kompetensförsörjning, Hok

Hooks Herrgård och frukostmöte om integration och strategisk kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin. Skärteknikcentrum kan med stolthet presentera det nationella och kvalitetssäkrade arbetet med BAS-konceptet för validering av yrkeskompetens och Industriteknik BAS som finns översatt till arabiska, farsi och engelska. En säker väg in i industrin för dem som har tidigare erfarenhet från industriarbete men saknar yrkeserfarenhet från Sverige.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green