Hur kan hårdsvarvning revolutionera industrin?

Hur kan hårdsvarvning revolutionera industrin?

Turn2Flex

Turn2Flex är ett forskningsprojekt vars syfte är att förstå hur hårdsvarvning påverkar ett material och hur man eventuellt kan styra processen.

Seyed Hosseini från RISE Research Institutes of Sweden är projektledare för forskningsprojektet Turn2Flex.

– Vi har börjat få verkliga forskningsresultat, vilket är spännande. Det viktigast är att omvandla resultaten till nytta för industrin, säger Seyed Hosseini.

Det han har tittat på i sin forskning är vilka temperaturer som kan uppnås i hårdsvarvningsprocessen och när det så kallade vita skiktet skapas. De här förändringarna i materialets yta skapas främst genom den höga temperaturen och har setts som något man vill undvika. Men forskningen har visat att de går att skapa de vita skikten även med hjälp av plasticering av ytan, utan att passera fasomvandlingstemperaturen för stålet (dvs. låga temperaturer).

Den typ av vita skikt som uppstår över den kritiska temperaturen förkortar livslängden för materialet. Men forskningen har visat att den typ som uppstår under den kritiska temperaturen tvärtom kan vara till stor nytta.

– Den typen av skikt behöver inte vara skadlig utan kan istället bli en ytbeläggning som förbättrar ytans egenskaper, säger Seyed.

Tjockleken på vita skiktet är också starkt kopplat till verktygsslitaget, där ett slitet skär ger upphov till tjockare skikt. Därför tittar man bland annat på val av skär och hur man ska designa skärverktyget och eventuellt modifiera processparametrarna för att nå önskat resultat. Allt för att få fram det man tror kan vara ett godartat vitt skikt, redan från början av processen. På det sättet kan man både få lägre kostnader, kortare ledtider och mindre miljöpåverkan.

– Det som är intressant är att vi tittar på en ny sorts skär som tidigare inte utvärderats, som uppvisar betydligt längre livslängd än vi först förväntade oss, vilket skapar andra fördelar. Men det finns en hel del kvar att analysera och utvärdera innan vi med säkerhet kan säga utfallet på vita skikt. Vi jobbar med de senaste skären som finns i branschen, vilket också är viktigt, säger Seyed.

Kostnadsbesparande metod

Här skulle jag vilja ha en inledande mening om SKF:s medverkan i projektet. Hur ser deras del ut?

– Det här är helt klart något vi tror är framtiden. Därför känns det väldigt viktigt att vara med i det här projektet. Det är en jättechans. Vi hade aldrig kunnat komma hit med våra egna resurser, säger Jenny Wallin, som är chef för hard machineavdelningen på SKF.

Hon får medhåll av kollegan Roger Lundström, hårdsvarvningsspecialist som har många års erfarenhet av hårdsvarvning.

– Hittills är det inte så många företag som har sysslat med hårdsvarvning, men intresset ökar. Det är ett sätt att snabba upp processer, få fina ytor och tåligare material, säger han, och fortsätter:

– Lyckas man få fram en stabilare process som ger en starkare yta så kan man göra till exempel lager som håller mycket längre. Det ligger också
i linje med klimat- och miljömålen som vi har satt upp, säger Roger.

På SKF har man dessutom sett bonuseffekter av projektet som man inte alls hade räknat med.

– Vi kan nyttja en del utrustning på ett mycket mer kostnadsbesparande sätt. Det är helt klart överraskande, säger Jenny.

Lär dig mer om hårdsvarvning här
Turn2Flex

Projektet Turn2Flex får stöd från Vinnova och bedrivs i nära samarbete med SKF, skärleverantören Sumitomo, SST Slitskyddsteknik och materialleverantören Ovako. Utförare av projektet är RISE, Chalmers och Skärteknikcentrum Sverige.

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet så är du välkommen att kontakta oss.

Projektledare
Seyed Hosseini, RISE Research Institutes of Sweden
010-228 47 57
seyed.hosseini@ri.se

Skärteknisk expert
Jacek Kaminski, Skärteknikcentrum Sverige
072-458 06 26
jacek@sktc.se