Skärteknikprogrammet

Skärteknikprogrammet

Skärteknikprogrammet genomförs av Chalmers Professional Education, kontakta Skärteknikcentrum för mer information.

SKÄRTEKNISK GRUNDKURS 4,5 HP
Kursen består av fem undervisningsmoduler:

 • skärteknisk introduktion
 • verktygsmaskiner
 • skärteori
 • skärbarhet
 • verktygsmaterial

FÖRDJUPNINGSKURS SVART 4,5 HP
Kursen består av sex undervisningsmoduler:

 • svarvprocessen
 • borrprocessen
 • fräsprocessen
 • skärvätskor och MQL
 • gradbildning
 • gängning

FÖRDJUPNINGSKURS PRODUKTIONSUTVECKLING 1,5 HP
Kursen består av två undervisningsmoduler:

 • bearbetningsekonomi och processoptimering
 • strategier och principer för LEAN produktion

FÖRDJUPNINGSKURS FINBEARBETNING 1,5 HP
Kursen består av två undervisningsmoduler:

 • ytintegritet
 • slipning och finbearbetning