Kompetenssäkrad produktion

Kompetenssäkrad produktion

Branschens framtid bygger på en kunskaps- och kompetensdriven produktion där företagens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är avgörande för framgång.

Skärteknikcentrum tar sikte på att få hela systemet för kompetensförsörjning att fungera effektivt genom att:

  • ansvara för branschens system för validering, kompetensutveckling och certifiering med över 80 ackrediterade testcenter över hela Sverige
  • erbjuda olika formera av kompetensutveckling för anställda
  • kvalitetssäkra och delta i utveckling av yrkesutbildning på olika nivåer
  • arbeta aktivt för att öka branschens attraktivitet bland ungdomar.
Titta på ett klipp om kompetenssäkrad produktion.

Från: Elmia Subcontractor 2017.
Medverkande: Ingegerd Green Skärteknikcentrum, Markus Johansson Willo, Håkan Celik SKF.