Framtidssäkring

Framtidssäkring

Idag saknar många unga en bild av vad svensk industri innebär. Både när det gäller miljö men också när det kommer till olika yrkesroller, arbetsuppgifter och karriärvägar. Detta resulterar i att allt för få ungdomar väljer svensk industri för sin framtida karriär.

Du som väljer industribranschen som din plattform väljer att vara med och förändra världen och göra den bättre. Det är här nya hållbara lösningar produceras och blir verklighet utifrån det som från början skapats i någons fantasi.

VÅRT ARBETE FÖR FÖRÄNDRING

Skärteknikcentrum Sverige arrangerar årligen Ungdoms-SM i CAD-konstruktion och CNC-teknik för ungdomar som går det industritekniska programmet eller teknikprogrammet på gymnasiet. Vartannat år arrangeras industrins yrkestävlingar genom Yrkes-SM. Även här ansvarar Skärteknikcentrum Sverige för yrkestävlingarna CAD-konstruktion och CNC-teknik.

Att använda tävlingar för att öka attraktiviteten för ett specifikt yrke eller bransch används av många olika organisationer. Skärteknikcentrum Sverige arbetar tillsammans med IF Metall, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och andra branschorganisationer för att kvalitetssäkra och utveckla tävlingar i flera industriyrken. Detta gör vi tillsammans eftersom rätt kompetens är avgörande för svensk industris konkurrenskraft.

Vill du vara med och tävla med din skola i CAD-konstruktion? Länk till sida för information och anmälan.

Vill du vara med och tävla med din skola i CNC-teknik? Länk till sida för information och anmälan.