Framtidssäkring

Idag saknar många unga en bild av vad svensk industri innebär. Både när det gäller miljö men också när det kommer till olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Detta resulterar i att allt för få ungdomar väljer svensk industri för sin framtida karriär.

Du som väljer industribranschen som din plattform väljer att vara med och förändra världen och göra den bättre. Det är här nya lösningar produceras och blir verklighet utifrån det som från början skapats i någons fantasi.

VÅRT ARBETE FÖR FÖRÄNDRING

Skärteknikcentrum arrangerar årligen skoltävlingar i CNC-teknik för ungdomar som går det industritekniska programmet eller teknikprogrammet på gymnasiet. Finalen går av stapeln, live under Elmia Subcontractor. Här möter branschen de vassaste unga talangerna som Sverige har att erbjuda.

Att använda tävlingar för att öka attraktiviteten för ett specifikt yrke eller bransch används av många olika organisationer. Skärteknikcentrum arbetar tillsammans med IF Metall, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen för att kvalitetssäkra och utveckla tävlingar i flera industriyrken. Detta gör vi tillsammans eftersom rätt kompetens är avgörande för svensk industris konkurrenskraft.