Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

Skolverkets programråd för det industritekniska programmet
För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Syftet är att genom programråden stärka samarbetet mellan gymnasieskola och arbetsliv så att yrkesutbildningarna bättre motsvarar arbetslivets behov.

Programråden, 13 till antalet, diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder därefter synpunkter och förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Det är Skolverket som utser programrådens ledamöter. Dessa har nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor.

Ledamöter
Skolverket har utsett följande ledamöter för mandatperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022:

Arbetsförmedlingen: Vesna Mellström
GS- Fackförbundet för skogs,- trä,- och grafiskt bransch: Kenneth Edvardsson
IF Metall: Josefine Larsson
Industriarbetsgivarna: Fredrik Gunnarsson
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige: Greta Hjortzberg
Livsmedelsföretagen: Karin Thapper
Myndigheten för yrkeshögskola: Antje Russberg
Svensk underhåll: Mia Ilkko
Svetskommissionen: Jonas Saarimäki
Skärteknikcentrum Sverige: Leila Khammari
Teknikföretagen: Mats Andersson
TMF – Trä- och Möbelföretagen: Henrik Smedmark
SLR Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund: Thorbjörn Hellman