/ okt

2019-10-24 | KUNDFOKUS OCH KOMPETENS – vägen till framgång

KUNDFOKUS OCH KOMPETENS – vägen till framgång

– Att enbart leta efter kunder som passar dagens organisation, processer och kompetens kan få förödande konsekvenser, hävdar Lars-Gustaf Gustafsson från RISE.

I en värld där allt större och snabbare förändringar tenderar att bli ”normaltillståndet” ställs stora krav på företagens förmåga att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar. Det finns otaliga exempel på såväl produkter som tjänster vars efterfrågan nu håller på att dö ut, samtidigt som nya erbjudanden utvecklas och tar över. Ökat kundfokus, en förmåga att ta till sig ny analog och digital teknik samt en fungerade strategi för sin långsiktiga kompetensförsörjning kommer att bli de faktorer som tillsammans med klimatsmarta produkter och processer sållar agnarna från vetet. Detta kräver att företagsledningen och den övriga organisationen förstår marknaden, vilka som är deras kunder är och hur deras behov, krav och köpbeteende kommer att förändras.

– Det brukar bli många livfulla diskussioner när jag utmanar företagen kring deras traditionella sätt att driva sin verksamhet. Som tur är brukar det sluta i flera konstruktiva förslag kring deras interna förändringsresa framöver, avslutar Lars-Gustaf.

Seminariet anordnas inom ramen för projektet ”Strategisk kompetensförsörjning genom validering” som finansieras av Tillväxtverket.

Tid och plats
Torsdagen den 24 oktober mellan kl 09.30 – 13.00. Dagen inleds med drop-in fika från kl 09.00 och avslutas med lunch mellan kl 12.00 – 13.00. Platsen är RISE, Tullportsgatan 3 i Jönköping.
Visa i webbläsare / Vidarebefordra

24 oktober seminarium 09.30 – 13.00, RISE, Jönköping
Dagen inleds med fika från kl 09.00 och avslutas med lunch mellan kl 12.00 – 13.00.
Lars-Gustaf Gustafsson från RISE, verksamhetsutvecklare och förändringscoach inom Produktionslyftet, belyser vikten av att bygga rätt kompetens, organisation och affärsmodell i relation till framtida kunder, produkter, processer och metoder.

Om Lars-Gustav Gustavsso

Lars-Gustaf Gustafsson från RISE har under många år arbetat med företags analyser och som förändringscoach inom Produktionslyftet i en stor mängd mindre och medelstora företag. Under några timmar kommer han att belysa vikten av att bygga rätt organisation och affärsmodell i relation till framtida kunder, produkter, processer och metoder, samt hur man måste utveckla en fungerande strategi kring sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Loading
Det är vi som driver projektet, ta gärna en kontakt för mer information: