Inbjudan till utbildning för testledare för CNC Teknik2017 grönt och blått certifikat

Denna utbildning är obligatorisk och öppen för blivande testledare kopplade till ett ackrediterat testcenter.

Innehåll:
• Skärteknikcentrum Sverige och branschvalidering
• CNC Teknik2017
• IT-stödet MZ
• gemensamma bedömningskriterier, checklistor.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg
Utbildningen sker digitalt.

Dag 1: Kursen ägnas åt grönt och blått certifikat, de praktiska och teoretiska proven och bedömningskriterier.
Datum: 18 november, max 12 deltagare
Tid: kl. 08:30 – 12:30
Plats: Länk till mötet skickas efter anmälan i god tid före utbildningen.
Pris: 1 800 kr/person

De personer som går utbildningen ska ha deltagit i Testledarutbildning Industriteknik BAS eller Grundläggande testledarutbildning Svensk industrivalidering och ha lägst certifikat/kompetensbevis för den nivå de ska bli testledare på (grönt certifikat eller blått certifikat).

Laddar

Frågor
Johan Nordberg
072-058 39 93
johan@sktc.se

Lasse Kjellberg
070-576 36 3 1
lasse@sktc.se