Inbjudan till utbildning för Testledare CNC Teknik2017 grönt och blått certifikat

Inbjudan till utbildning för testledare för CNC Teknik2017 grönt och blått certifikat

Denna utbildning är obligatorisk och öppen för blivande testledare kopplade till ett ackrediterat testcenter.

Innehåll:
• Skärteknikcentrum Sverige och branschvalidering
• CNC Teknik2017
• IT-stödet MZ
• gemensamma bedömningskriterier, checklistor.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg
Utbildningen sker digitalt.

Dag 1: Kursen ägnas åt grönt och blått certifikat, de praktiska och teoretiska proven och bedömningskriterier.
Datum: 18 november, max 12 deltagare
Tid: kl. 08:30 – 12:30
Plats: Länk till mötet skickas efter anmälan i god tid före utbildningen.
Pris: 1 800 kr/person

De personer som går utbildningen ska ha deltagit i Testledarutbildning Industriteknik BAS eller Grundläggande testledarutbildning Svensk industrivalidering och ha lägst certifikat/kompetensbevis för den nivå de ska bli testledare på (grönt certifikat eller blått certifikat).

Loading

Frågor
Johan Nordberg
072-058 39 93
johan@sktc.se

Lasse Kjellberg
070-576 36 3 1
lasse@sktc.se