Skärtorsdag X

Skärtorsdag X – framtidens verkstad, möjligheter med modern skärvätskehantering

Den skärande bearbetningsbranschens nya mötesplats för nätverkande, utbildning och omvärldsbevakning. Alltid intressanta föredrag, nästan alltid den tredje torsdagen varje månad.

Datum och tid: 20 januari, kl. 09:00-10:00
Plats: Zoom

För dig som vill veta mer om modern skärvätskehantering arrangeras Skärtorsdag X den 20 januari med Wallenius Water Innovation, tekniska medlemmar i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.

Globala trender driver den tekniska utvecklingen och sätter därigenom agendan för det dagliga arbetet inom den skärande bearbetningsbranschen. Företagen strävar mot högre produktivitetsmål – samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens. För att nå dessa mål så innebär det ofta alltmer automation och IT, ofta kallat Industri 4.0. Här får skärvätskehanteringen litet, eller nästan inget, utrymme. Skärvätskehanteringen är ofta en manuell uppgift för operatören. Kanske har det att göra med att själva kostnaden för skärvätskan i produktkalkylen ofta är låg, någon procent, och att de flesta inte ser dess totala påverkan på det operativa resultatet som ofta är 10–15 gånger högre (!). Det innebär att det finns potential för att höja produktiviteten på ett automatiserat och hållbart sätt – något som Wallenius Water Innovation har tagit fasta på i sitt utvecklingsarbete. Genom att använda industriell UV-teknik för skärvätska kombinerat med en unik automatisk mätning och justering av skärvätskekoncentration och tanknivå i maskin skapas förutsättning för ett hållbart arbetssätt för operatören och en kostnadsbesparing för företaget.

Under webbinariet tar Per Vesterberg från Wallenius Water Innovation med oss på en resa för en hållbar och ökad produktivitet.

Träffen vänder sig särskilt till företag och skolor som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete i allmänhet och skärvätskehantering i synnerhet.

Varmt välkomna!

Loading