Anrikt bolag med framtidsvisioner

Strömsholmen AB

Ny medlem: Strömsholmen AB

Anrikt bolag med framtidsvisioner

Strömsholmen är ett anrikt och världsledande bolag där skärteknik alltid står i centrum. Som medlem i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige vill de vara med och lyfta branschen, med siktet inställt på framtiden.

Text: Karin Wallén
Foto: Torgny Enström

Redan 1876 grundades Strömsholmen AB i småländska Tranås. Än idag ligger företaget kvar i samma lilla ort där allt en gång startade. Men marknaden som bolaget numera agerar på är minst sagt global.
– 98 procent av allt vi tillverkar exporteras. Så det är en väldigt liten del som stannar i Sverige, säger produktionschefen Jenny Wännström.
Hon har jobbat på företaget sedan februari 2011, då hon började på logistikavdelningen. Hon har sedan via en post som tillförordnad planeringschef, landat i den position hon har idag. Som produktionschef har hon ett brett ansvarsområde. Dels ingår hon i ledningsgruppen och dels ansvarar hon för alla produktionsrelaterade avdelningar.
– Framförallt jobbar jag med strategiska frågor, hur vi kan utveckla produktionen med de förändringar som sker på världsmarknaden. Hur vi kan möta våra kunders behov och förändringar i deras beteendemönster. Det handlar också mycket om kostnadseffektiviseringar, men det viktigaste är att skapa bra förutsättningar för våra anställda.
Det Strömsholmen jobbar med kan beskrivas som kraft och kraftkontroll, genom tillverkning av gasfjädrar och gashydrauliska system. Det är gasfjädrar för pressverktyg, balanseringsfjädrar för robotarmar, och fordonsfjädring för tyngre fordon.
– Vi har allt här i huset, både design, tillverkning, komponenter, marknad, montering och skeppning. Hela kedjan kan följas här i Tranås, från tillverkning till distribution, säger Jenny Wännström.
Och det är just det – att ha alla avdelningar tillgängliga i huset – som är en av styrkorna i företaget, menar hon.
– Det ger väldigt korta beslutsvägar när vi behöver få till en förändring. Om vi ser behov av en ny investering är det lätt att sitta ner med vår vd och gå igenom behoven och affärsnyttan i det. Det finns ingen hierarkisk organisation som försvårar.

Chans att klättra

I Tranås finns nästan 400 anställda, och maskinparken består i huvudsak av CNC-maskiner för skärande bearbetning – men även svetsar, kapar, borrar och en värmebehandlingsenhet för ytbehandling.
Men grunden är alltså skärande bearbetning, och det är där bolaget också ser en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Bristen på CNC-kompetens har gjort att de tillsammans med Arbetsförmedlingen och Tranås kommun har startat en utbildningsinsats för att utbilda nya CNC-operatörer.
Men att locka nya medarbetare handlar förstås också om att skapa ett tilltalande arbetsklimat.
– Internt jobbar vi mycket med personalpolitiken. Korta beslutsvägar och bra sammanhållning är en del i det. Att vi dessutom är ett globalt företag som satsar på ny teknik och har relativt stor möjlighet att varje år göra investeringar är nog också något som gör oss till en attraktiv arbetsplats, säger Jenny Wännström.
Som anställd på Strömsholmen finns en möjlighet att utvecklas på plats, men också som en del av Force and Motion Control inom den amerikanska ägarkoncernen, Barnes Group.

– Både på chefsposter och strategiska poster har vi en blandning av akademiker och medarbetare som kommer från golvet och har fått internutbildning. Så det finns verkligen möjligheter att klättra och avancera om man har det drivet och det önskemålet. Det ser jag som en styrka, säger Jenny Wännström.

Jenny Wännström har jobbat på Strömsholmen AB sedan februari 2011. Tidigare jobbade hon med logistik på Whirlpool.

Nätverkande är en av de styrkor som Jenny Wännström ser i SKTC, och hon tror att anrika Strömsholmen både kan lära av branschkollegor, och dela med sig av egna erfarenheter.

Givande utbyte i Skärteknikcentrum Sverige

Som nybliven medlem i Skärteknikcentrum Sverige ser Strömsholmen fram emot att lära känna andra i branschen, och ser en stor styrka i att kunna dra nytta av varandras erfarenheter.
– Vi tycker att det är ett jätteintressant initiativ och tror att vi medlemmar kan lära av varandra. Dels sånt som gäller bearbetningsmetoden förstås, men också när det gäller digitalisering, kompetenssäkring för framtiden, och mycket annat.
Som ett mycket gammalt och anrikt företag har Strömsholmen förstås gått igenom många faser av utveckling, och har både gammal och ny teknik.
– Jag tror att det är en del av den erfarenhet vi kan dela med oss av. Automatisering har vi kommit långt med. Däremot arbetar vi med hur vi kan koppla in digitaliseringen och få den vinsten, och samtidigt dra nytta av det vi redan har. Att hitta en balans mellan flexibilitet och kostnadseffektivitet, säger Jenny Wännström.
Dessutom har bolaget förstås ett stort globalt nätverk och en exportkunskap som kan vara intressant för andra att veta mer om. Av det Jenny hittills sett av Skärteknikcentrum Sverige står framtidsandan ut som en tydlig styrka, och hon ser hållbarhetsfrågan som oerhört viktig att ha med sig i allt som pekar framåt.
– Jag tycker det är väldigt kul att Skärteknikcentrum Sverige samlar olika typer av bolag inom samma bearbetningsteknik. Det kan ge ett bra utbyte. Och att man hela tiden blickar framåt syns i alla initiativ. Ska man fortsätta som aktör gäller det att vara i framkant. Så där tycker jag att organisationen har helt rätt fokus.

Jenny Wännström om Strömsholmen AB

Höjdpunkt: Investering 2018 i en helautomatisk svetscell. Det möjliggör en ökad kvalitetssäkring samtidigt som det förbättrar arbetsmiljö och produktivitet och har inneburit en ökad teknikhöjd i produktion.

Vändpunkt: Byte av affärssystem. Gått från ett affärssystem som är i slutet av sin livscykel till nyaste versionen av M3, vilket skapar förutsättningar att effektivisera interna processer men även öppnar upp möjligheterna på kundsidan genom ease of doing business.

Svag punkt: Vi har expanderat kraftigt de senaste 10 åren och har under denna period nästan fördubblat antalet anställda. Utmaningen har varit att bygga upp processer för att hantera en större komplexitet i samma takt som vi har expanderat. Det ser jag som en av våra svagare punkter.