Coronavirus

Information till medlemsföretag med anledning av coronaviruset

Sidan uppdateras löpande, senaste uppdatering 2020-03-23.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att skapa förutsättningar för att hantera den uppkomna situationen. Skärteknikcentrum Sverige anlitas flitigt som expert av myndigheter när de nu arbetar fram olika stöd för svensk industri. Se nedan för tips på var du som företagare kan hitta mer och relevant information för hjälp och stöd.

Almi
Samlad information med anledning av coronaviruset från Almi.
Läs mer på Almis webbsida:
https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Arbetsmiljöverket
För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbsida:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Försäkringskassan
Svar på frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.
Läs mer på Försäkringskassans webbsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringen
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset.
Läs mer på regeringens webbsida:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Skatteverket
Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset.
Läs mer på Skatteverkets webbsida:
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

Anstånd med skattebetalning
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html

Tillväxtverket
Här hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.
Läs mer på Tillväxtverkets webbsida:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

Korttidspermittering
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Lärportal
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/larportal-for-industriforetag.html

Verksamt
Information från myndigheter, som är viktig, för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Läs mer på Verksamt.se:
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2