Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017 Grön och Blå nivå samt Industriteknik BAS.

Utbildning för testledarbehörighet inom Baskonceptet och CNC-Teknik<sup>2017</sup>. Utbildningen omfattar testledarrollen på både grön och blå nivå samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är Industriteknik BAS och CNC Teknik2017?
  • Normer och regler kring provgenomförande
  • IT-stödet MZ
  • Gemensamma bedömningskriterier
  • Etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg:
Dag 1 genomgång av testledarrollen, etik, moral och ansvar som testledare, bakgrund för de teoretiska valideringarna, samt IT-plattformen
Dag 2 ägnas åt Grönt och Blått certifikat, de praktiska och teoretiska proven samt bedömningskriterier.
Deltagare som ska ha behörighet för enbart Industriteknik BAS deltar under dag 1.

Datum: 25-26 augusti och 1-2 september (fullsatt), två tillfällen med max 6 deltagare
Tid: ”lunch till lunch”, med start kl. 11.00 dag 1
Plats: Skärteknikcentrum Sverige, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Pris: 5 000 kr/person, enbart Industriteknik BAS 3 200 kr/person

De personer som går utbildningen SKALL ha minst certifikat/kompetensbevis för den nivå de ska bli testledare på. (Industriteknik BAS/Grönt certifikat/Blått certifikat)

Laddar

Frågor och upplysningar:
Lasse Kjellberg
Tel. 070 57 63 63 1
Mail: lasse.kjellberg@sktc.se


Utbildningen hålls i våra lokaler i Gummifabriken på Jönköpingsvägen 15, plan 3 (sal322 Herlof) i Värnamo (skyltat till Företagshotell). Fri parkering på norra sidan av byggnaden. Knappt 5 minuters promenad från järnvägsstationen.

Boende bokar ni själva, Scandic och Best Western är beläget på gångavstånd ca 5 min från våra lokaler och kommer ni med bil funkar Hotell Vidöstern bra, där kan ni avropa vårt avtalspris, 875 kr/natt.

Scandic tel: 0370-65 66 00
Best Western 0370-473 00
Hotell Vidöstern: 0370-37 11 00