Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg III

Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg III

Stort tack till alla skolor och elever som var med i steg I och steg II. Grattis till följande skolor och elever som kvalificerat sig till steg III:

 • ABB Industrigymnasium
 • Berzeliusskolan
 • Kattegattgymnasiet
 • Rodengymnasiet
 • Volvogymnasiet

Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – final

Även i år, 2022, arrangeras finalen på distans enligt de riktlinjer, rekommendationer och arbetssätt som är beslutat av huvudmannen på respektive gymnasieskola.

När: 19 januari
Tid: kl. 09:00 – 16:00 (ca)
Var: för tävlingsdeltagarna enligt huvudmannens (skolans) riktlinjer. Tävlingen direktsänds på Skärteknikcentrum Sveriges webbplats och i sociala kanaler.

Förberedelser inför finalen

Som ett led i att tävlingsdeltagaren skall få en så bra upplevelse som möjligt redovisas här förberedelser. Tävlingsledningen har observerat att allt för många deltagare tappar poäng för att instruktioner inte följs.

Praktikaliteter, deltagaren får använda:

 • valfritt CAD-system
 • valfria böcker i ritteknik.

Tävlingsuppgift, deltagaren skall:

 • arbeta med assemblys som består av flera parter för export till STEP-format
 • skapa en sammanställningsritning med BOM-lista och ballonger som visar ingående delar
 • skapa en detaljritning på specifik del
 • skapa en animering i form av en film som visar funktionen
 • skapa en renderad bild på detaljen.

Förberedelser, gå igenom:

 • import av standarddelar, till exempel import från SolidComponents
 • strategi för var lager används
 • val av lämpliga material i cad-programmet
 • enkel FEM-analys
 • enklare pitch av sin idé.

Tävlingsinformation

Uppgifterna i steg III kommer att vara ännu mer tidskrävande än steg I och II, så det är viktigt att handhavandet av programmet och ovan nämnda verktyg sitter. Tävlingsdeltagarna kommer att få skapa, en eller flera, delar utifrån givna förutsättningar. Fokus kommer ligga på konstruktionsmässigt tänkande, CAD-teknik, ritningsläsning, framtagande av ritning och animering.

Inlämning

Filerna skall zippas och zip-filen ska döpas till följande: Förnamn_Efternamn_YYMMDD_Skola

Till exempel: Anna_Andersson_020214_Westerlundskagymnasiet

Här laddar du upp din zip-fil.

Loading