Skärteknikcentrum Sverige bemannar upp med tre nya stjärnor

Skärteknikcentrum Sverige bemannar upp med tre nya stjärnor

I september förra året tillsattes Ulrika Elmersson som ny VD för Skärteknikcentrum Sverige. Ett av Ulrikas viktigaste uppdrag blev att utveckla och stärka verksamheten för att kunna ge ett ännu större värde för föreningens medlemmar. En del i utvecklingsarbetet blev att bemanna upp och stärka teamet för att möta verksamhetens stora behov.

I januari och februari utökade Skärteknikcentrum Sverige sin personalstyrka med Jeannette Vånerhag (driftansvarig inom validering), Cecilia Hansson (administratör) och Martina Elf (kommunikationsansvarig).

Om Skärteknikcentrum Sverige
Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige är en nationell branschförening för företag med skärande bearbetning i sin verksamhet, samt för teknik- och materialleverantörer till dessa företag. Skärteknikcentrum Sverige AB är föreningens helägda utvecklingsbolag som driver verksamhet och bidrar till uthållig konkurrenskraft i branschens företag. Skärteknikcentrum Sverige arbetar nationellt, förankrar lokalt och har branschens framtid i fokus. Skärteknikcentrum Sverige är sedan 2016 driftsorganisation för Svensk industrivalidering och arbetar tillsammans med industrins parter för en kompetenssäkrad produktion.

Vid frågor, kontakta
Ulrika Elmersson, VD
ulrika@sktc.se
070-978 25 59