Skärteknikcentrum Sverige tillsätter ny VD

Skärteknikcentrum Sverige tillsätter ny vd

Styrelsen för Skärteknikcentrum Sverige har utsett Ulrika Elmersson till ny VD. Hon tillträder 1 september 2022 och efterträder då Ingegerd Green som varit VD sedan 2012. Ingegerd fortsätter verka för branschen och industrin men nu i rollen som senior expert inom kompetensförsörjning.

I en föränderlig värld är det viktigt att förstå branschen, kunna fånga utmaningarna samt stärka och skapa direkt nytta för den enskilde medlemmen. Ulrika har kännedom om branschen och är en relationsskapare som kommer ta Skärteknikcentrum Sverige in i framtiden.

– Det är otroligt roligt att ha kunnat rekrytera Ulrika med hennes stora kontaktnät, hennes förmåga att skapa relationer och som känner branschen inifrån genom sitt arbete med Elmia Produktionsmässor. Dessutom kan hon ta vårt arbete med Ungdoms-SM i CNC-teknik in i framtiden efter att i flera år koordinerat Industrins yrkestävlingar på nationell nivå, säger Chris Schmidt, ordförande i Skärteknikcentrum Sverige.

Ulrika är hemmahörande i Gnosjöregionen och har lång erfarenhet av att jobba med kompetensförsörjning för svensk industri men också med digitaliseringsfrågor som digitaliseringsstrateg på Region Jönköpings län. Att förstå och förhålla sig till ny teknik i sak men också i kombination med beteendeförändringar är en förmåga hon besitter. Ulrika har dessutom stor plats i sitt hjärta för frågor som rör ungdomars val av utbildning och karriär.

Den stabilitet och förankring som under flera år byggts upp i Skärteknikcentrum Sverige kommer bäras vidare av medarbetarna tillsammans med Ingegerd Green som finns kvar med erfarenhet och expertis i sin nya roll.

– Vilken chans vi har att tillsammans fortsätta bygga vidare på verksamheten med branschvalidering och kompetenssäkring som vi utvecklat till att bli nationellt erkänd. Samtidigt kan vi växla upp med fler mötesplatser, projekt och verksamheter som bidrar till att våra medlemmar kan ta vara på framtidens möjligheter med ny teknik, nya affärsmodeller och hållbar produktion, säger Ulrika och Ingegerd.

Om Skärteknikcentrum Sverige
Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige är en nationell branschförening för företag med skärande bearbetning i sin verksamhet, samt för teknik- och materialleverantörer till dessa företag. Skärteknikcentrum Sverige AB är föreningens helägda utvecklingsbolag som driver verksamhet och bidrar till uthållig konkurrenskraft i branschens företag. Skärteknikcentrum Sverige arbetar nationellt, förankrar lokalt och har branschens framtid i fokus. Skärteknikcentrum Sverige är sedan 2016 driftsorganisation för Svensk industrivalidering och arbetar tillsammans med industrins parter för en kompetenssäkrad produktion.

Vid frågor, kontakta

Chris Schmidt, ordförande
070-769 24 64

Ulrika Elmersson, tillträdande VD
070-978 25 59

Ingegerd Green, VD
070-673 00 08