Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige bjuder in till årsmöte

Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige bjuder in till – digitalt – årsmöte

Varmt välkomna till Riksföreningen Skärteknikcentrum Sveriges årsmöte med information om Skärteknikcentrum Sveriges verksamhet och projekt som är på gång.

Årsmöteshandlingar och formell årsmötesinbjudan skickas per e-post till föreningens medlemmar i stadgeenlig tid innan mötet.

När: den 23 april 2020 kl. 9:00-12:00 (ca)
Var: digital plattform enligt senare information
Hur: årsmöte, nutid, framtid och digital interaktion

Varmt välkomna!

Chris Schmidt
ordförande

Ingegerd Green
vd

Laddar