Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Parterna är överens om att samarbeta i konkreta frågor för att gemensamt för sina medlemmars bästa fokusera i frågor kring kompetensförsörjning och bli en stark röst för svensk industri. Samarbetet är ett fortsatt viktigt steg för att samla aktörer inom den svenska tillverkande industrin i frågor som rör attraktionskraft till branschen, kompetensförsörjning och utbildning.

Maj 2024

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga frågor. Det här är ett ytterligare ett steg för att samla branschen och aktivt lägga mer resurser på att utveckla och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Konkret innebär det ett samarbete i frågor rörande attraktionskraft till branschen, kompetensförsörjning och industrirelevanta utbildningar samt att SVMF blir partner till Skärteknikcentrum Sverige i yrkestävlingsfrågor på såväl nationell som internationell nivå.

Ulrika Elmersson, vd, Skärteknikcentrum Sverige och Matts Spångberg, vd, SVMF.

Skärteknikcentrum Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med och drifta branschvalidering för flera branscher inom industrin samt att arrangera yrkestävlingar för skolungdomar.

– Skärteknikcentrum Sverige är öppna för samarbeten som stärker våra medlemmars konkurrenskraft. Frågor som kompetensförsörjning och attraktivitet till branschen påverkar vi bäst tillsammans med andra partners, säger Ulrika Elmersson, vd, Skärteknikcentrum Sverige.

SVMF är partner med ett flertal YH-utbildare och genom samarbetet med Skärteknikcentrum Sverige kan vi tillsammans säkerställa att branschvalideringsmodeller och certifikat kan inkluderas inom utbildningen.

– SVMF växer som branschorganisation och blir mer nytänkande och representativ för industrin. Vi ska fortsätta ligga i framkant med att driva frågor med fokus på kompetensförsörjning och nästa generations branschöverskridande projekt tillsammans med andra partners, säger Matts Spångberg, vd, SVMF.

– Att få mötas för att dela erfarenheter och prata om utmaningar är både värdeskapande och kraftfullt. Detta är en av branschens viktigaste mötesplatser och vi är glada att så många hade möjlighet att komma, säger Ulrika Elmersson, vd för Skärteknikcentrum Sverige.

För frågor, kontakta

Ulrika Elmersson, vd, Skärteknikcentrum Sverige
070-978 25 59
ulrika@sktc.se

Matts Spångberg, vd, SVMF
073-078 30 72
matts.spangberg@tebab.com

SVMF_webb