Robotisering – en viktig del inom skärande bearbetning

Robotisering – en viktig del inom skärande bearbetning

KUKA:s historia stäcker sig så långt som 125 år tillbaka i tiden. Men KUKA robotics uppstod egentligen redan när den första elektriskt drivna roboten lanserades 1973. Sedan dess finns bolagets robotar inom alla tänkbara, och icke tänkbara områden, men inte minst inom bil- och metallindustrin.

Oktober 2023

Vad innebär robotisering egentligen?

Flera branscher har redan anammat automation och robotisering men det finns fortfarande många som inte upptäckt robotens fördelar. Fortfarande finns det de som tror att robotar och människor tillhör två olika läger. Där robotar tar över människans arbeten och ersätter den. Men är det verkligen så robotisering fungerar?

Nej, KUKA robotics – tillsammans med SWIRA (Swedish Industrial Robot Association), menar att robotisering förflyttar och optimerar mänskliga resurser snarare än att ersätta dem.

Skärande bearbetning är en bransch som skulle kunna dra mer nytta av robotiseringen. Trots detta är det många verksamheter som fortfarande inte använder robotar i sin produktion. Det är inte ovanligt att det okända skrämmer därför kommer här några exempel på vad robotar kan hjälpa till med i berörda verksamheter.

KUKA har hjälpt flera företag till robotisering

Vår erfarenhet är att det saknas kunskap om robotisering. Bristande kunskap skapar rädsla som höjer tröskeln för att implementera robotar i verksamheten. KUKA robotics hjälper gärna till från nyfikenhet till implementering av en robot. Vi kan bistå er med kunskap och ekonomisk säkerhet på vägen.

 • Vi hjälper er att hitta rätt robot för er applikation.
 • Vi hjälper er med rätt säkerhet och bygger gärna en digital modell av roboten innan den implementeras i verksamheten.
 • Vi lånar ut valfri robot under tre månader så att ni får testa den innan ni bestämmer er.

Vi vill ta bort rädslan för att robotisera produktionen. I dagsläget finns ingen robot som tar bort behovet av mänsklig arbetskraft utan enbart farliga och monotona arbetsuppgifter. Samtidigt skapar robotiseringen en mängd nya typer av jobb och arbetsuppgifter vilket leder till utvecklingspotential för såväl verksamheter som medarbetare.

Vi pratar gärna mer om robotiseringens framgång och fördelar med er.

Om KUKA Nordic

KUKA är ett globalt automatiseringsföretag med en omsättning på cirka 3,3 miljarder euro och cirka 14 000 anställda. Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automatiseringslösningar erbjuder KUKA kunderna allt de behöver från en enda källa: från robotar och celler till helautomatiserade system för fordonsindustrin, elektronik, metall och plast, livsmedel, e-handel/detaljhandel och medicinska system. Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland.

Här är några exempel på vad robotar kan hjälpa till med i berörda verksamheter.
 • Frigör tid
  En maskinoperatör som tidigare opererat få maskiner kan köra flera.
 • Förbättrar kapaciteten
  I stället för att människor ska jobba i flera skift kan robotar förberedas och köras under obekväma arbetstider.
 • Ökar säkerheten
  En robot kan agera i stället för människan i de moment där säkerhetsrisken är hög.

Text: Elin Elmersson