00. Skärtorsdag

ÄNTLIGEN! Skärteknikcentrum Sverige arrangerar årets branschträff: Skärtorsdag 2021

Vi tänker oss en heldag på EPIC – Innovation & Technology Center i Växjö för den skärande bearbetningsbranschen – en fortsättning på succén från 2019 . Vår målsättning är att arrangera denna form av mötesplats varje år framöver. Forumet kallar vi Skärtorsdagen eftersom det är på torsdagar som arrangemanget kommer att genomföras. En digital variant – Skärtorsdag X – lanserades i samband med Riksföreningen Skärteknikcentrum Sveriges årsmöte den 20 maj. Sist i denna

SKÄRTORSDAG 2021 är en torsdag för ledare och medarbetare i produktionen med intresse och ansvar för hur vi möter utmaningarna med en hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige.

SKÄRTORSDAG 2021 är en torsdag full av kunskap, erfarenhet och nätverkande med fokus på skärande bearbetning. Dessutom sker uttagstävlingar i CNC-teknik fräsning och svarvning så maskinerna på EPIC är i gång. Efter sista punkt på programmet blir det mingel för alla.

Välkomna till Skärteknikcentrum Sveriges mötesplats för skärande bearbetning.

Dokumentation från Skärtorsdag X den 17 juni

Laddar