Tävling 2022 – SM i CAD-konstruktion

Bakgrund

Du har återigen gjort ett något förhastat impulsköp på en nätauktion. Denna gång har du ropat hem en hög med häftiga(?) snösparkar. Här ska tjänas pengar! Sanningen är att de inte riktigt motsvarar förväntningarna. Det är helt krasst kass.

Problem:
– de är ofullständiga med flera delar som saknas
– de delar som du fått är inte helt färdiga
– det går inte att svänga styret
– sparkarna rostar – var billigt stål verkligen det bästa valet av material
– monteringsinstruktionen bestod endast av bilderna.

Uppgift

a) nyttja de delar som du har fått men modifiera dem så att de blir lättare
b) reducera vikten så mycket som möjligt utan att äventyra säkerheten
c) ordna så att styret går att vrida och att sparken fungerar som det är tänkt
d) fixa ett styre som går att justera höjden på
e) ordna så att styrets bredd går att justera
f) förbättra funktionen på olika sätt, exempelvis öka friktionen på ståplattan
g) ordna handtagen så att greppet förbättras och du slipper frysa om händerna
h) minska risken för allvarliga skador vid en krasch
i) välj lämpliga material till de delar som du ritar nya
j) dekorera med exempelvis dekaler och gravyr.

Redovisning

Följande skall ingå vid din presentation:
1) En muntlig “pitch” där du på valfritt sätt under maximalt fyra minuter lyfter fram och förklarar hur du löst problemet, samt svarar på frågor.
2) En STEP-fil från på din Assembly som innehåller olika parter. Här ska lager, skruvar, brickor och andra standarddelar finnas med.
3) Enkel FEM-analys med kort förklaring, på en valfri kritisk del.
4) En sammanställningsritning med BOM-lista (Bill Of Materials) och ballonger som visar ingående delar i PDF-format.
5) En renderad bild som “säljer in” din lösning i JPEG-format.

Färdiga delar

De delar som du kan utgå ifrån finns här:
a) två stycken 6,8 kg tunga medar
b) en ståplatta som väger 7,5 kg
c) en tung massiv styrstam, på 5 kg.

Om du inte hittar delen: www.solidcomponents.com