Lär dig mer om skärande bearbetning via Chalmers

Start i mars 2024

Lär dig mer om skärande bearbetning via Chalmers

Vill du lära dig mer om skärande bearbetning på högskolenivå? Nu erbjuder MCR kursen Metal cutting course (4.5 hp).

En djupare förståelse för skärande bearbetning

Kursen ger deltagaren en praktisk, integrerad och djup förståelse för bearbetning, som kan användas för att förbättra och optimera bearbetningåtgärder inom industrin. Deltagaren får kunskap om de underliggande mekanismerna i skärzonen och insikt i viktiga områden inom skärteknologi såsom verktygsmaskiner, bearbetbarhet och material för skärverktyg.

Bearbetning diskuteras utifrån perspektivet av bearbetningskvalitet, kostnader och hållbarhet. Kursen riktar sig till ingenjörer (maskin-, tillverknings- och materialteknik) samt praktiker (produktionstekniker, processplanerare och maskinoperatörer).

Om MCR

MCR är ett kompetenscentrum för metallbearbetning som stärker partnerskapet mellan industrin och den akademiska världen genom att sammanföra industriföretag och andra som bedriver forskning. Centrumet stöder Chalmersforskare att engagera sig i tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner, avdelningar och forskargrupper. MCR understödjer industridriven verksamhet inom området skärande bearbetning genom forskning, lärande och fortbildning samt genom att förvalta två kompetensnätverk med anknytning till process-/skärvätskor respektive slipteknik.

LÄS MER >>