Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige bjuder in till årsmöte 2021

Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige bjuder in till digitalt årsmöte – och premiär för Skärtorsdag X

Varmt välkomna till Riksföreningen Skärteknikcentrum Sveriges årsmöte med information om Skärteknikcentrum Sveriges verksamhet och projekt som är på gång.

Årsmöteshandlingar och formell årsmötesinbjudan skickas per e-post till föreningens medlemmar i stadgeenlig tid innan mötet.

När: den 20 maj 2021: årsmöte kl. 13:00-14:00, Skärtorsdag X kl. 14:00-16:30 (ca)
Var: digital plattform enligt senare information
Hur: årsmöte och Skärtorsdag X
Anmälan: längst ned på sidan

Varmt välkomna!

Chris Schmidt
ordförande

Ingegerd Green
vd

Premiär för Skärtorsdag X

Nu lanseras Skärtorsdag X som är ett digitalt komplement till den skärande bearbetningsbranschens dag som i år planeras till den 23 september. Skärteknikcentrum Sverige kommer att arrangera Skärtorsdag X den tredje torsdagen varje månad. Premiär den 20 maj, nästa Skärtorsdag X arrangeras den 17 juni. Spännande föredrag, utbildningar eller föreläsningar planeras – bland annat tillsammans med föreningens tekniska medlemmar.

Maker Square

MakerSquare – Made In Sweden. Genom att samarbeta med tillverkande industrier i regionen erbjuder produktägare/utvecklare i Sverige möjligheten att tillverka i Gnosjöregionen. Framtidssäkare produktion – öka intresset för industriteknik – behålla och utveckla kunskap och kompetens – långsiktigt säkra välfärden i regionen. Verksamhetsområdena är produktion/tillverkning, skolor, besöksnäring och tjänstesektor.

Mikael Heilmann, som också arbetar som innovationsledare på Gnosjö Automatsvarvning, är VD för MakerSquare. Mikael Heilmanns uppdrag tillsammans med projektledarna i MakerSquare är att samla tillverknings- och materialkunskap som finns hos industrier i Gnosjöregionen, och erbjuda den till produktägare/utvecklare som ser styrkan med att tillverkning i Sverige.

Ventilator challenge

En ventilator innehåller nära 40 precisionsbearbetade detaljer. När sjukvården i USA behövde ventilatorer, i början av coronapandemin, hjälpte den amerikanska motsvarigheten till Skärteknikcentrum Sverige – PMPA (Precision Machined Products Association) – GM, FEMA, Ford och andra företag med kapacitet för att producera ventilatorer med precisionsdetaljer från föreningens medlemsföretag.

Ett initiativ som visar att den skärande bearbetningsbranschen är viktig – och räddar liv. Trots problematiken med officiella rekommendationer som uppmanade till nedstängning kunde PMPA hjälpa medlemmarna att bli undantagna som viktiga leverantörer. Genom aktivt lobbyarbete i Washington D.C. fick PMPA möjlighet att hjälpa många av medlemmarna att offerera.

Miles Free, Director, Association for Precision Machined Products Association, kommer att berätta om PMPA COVID-19 Ventilator Challenge (föredraget är på engelska).

Tillsammans

Vad tror du händer om teamet runt konferensbordet verkligen delar med sig av vad de faktiskt tycker och tänker istället för att sitta tysta? Vad tror du händer i ett företag eller i en organisation om teamet är bekväma med att ta konflikter, prata om det som känns utmanande istället för att bara ta upp det som är jobbigt på den där aw:n som en av kollegorna ibland spontant drar ihop?

Team som samtalar med varandra samarbetar bättre. Vågar vi ta det där utmanande samtalet och stå kvar i vår integritet skapar vi förtroende och trygghet. Målet är att teamet kan lita på att du står kvar när det börjar storma.

Navid Modiri arbetar med samtalet som verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med och lyssna på varandra. Navid tror på det nyfikna samtalet som en väg till innovation, integration och samarbete.

Laddar