2018-02-08 | Aktörsmöte, Jönköping

Region Jönköpings län koordinerar ett nätverk där samtliga organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor för regionens näringsliv deltar. Tillsamma...