2019-03-28 | Skärtorsdag 2019

Välkommen till Skärtorsdagen 2019 Tema: Hållbar och konkurrenskraftig produktion Digitaliseringens möjligheter | Innovation är ett måste | Smart bearb...

2018-02-08 | Aktörsmöte, Jönköping

Region Jönköpings län koordinerar ett nätverk där samtliga organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor för regionens näringsliv deltar. Tillsamma...