/ jan

2019-01-24 | Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Workshop 4 av 6 i projektet med tema: Valideringsmetoder – användbarhet och anpassning. BOSS-projektet planerar att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner. Projektet kommer utgå från och driva på befintligt och planerat utvecklingsarbete i branscherna för att åstadkomma ökad nytta och omfattning av branschvalidering. Projektet kommer också att leverera en fördjupad analys av hur branschmodellerna ska finansieras, organiseras och marknadsföras efter projektets slut.

Plats: Försvarsmakten, Stockholm
Arrangör: Myndigheten för Yrkeshögskolan
Medverkar från Skärteknikcentrum Sverige: Leila Khammari