jan

2019-01-24 | Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Workshop 4 av 6 i projektet med tema: Valideringsmetoder – användbarhet och anpassning. BOSS-projektet planerar att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner….

jan

2019-01-28 | FÖRSÖKSVERKSAMHET MED YRKESPROV, uppföljningsmöte

Skärteknikcentrum Sverige ingår i försöksverksamheten med yrkesprov. Försöksverksamheten ska pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, öka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad yrkesutbildningarna leder…

jan

2018-01-31 | Arbetet som CNC-tekniker idag, Kalmar

Lernia – ett av Skärteknikcentrums ackrediterade testcenter i Kalmar – arrangerar informationsmöte för utbildningsenheter i Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen. Skärteknikcentrum bidrar med information om vad det innebär att arbeta som…

jan

2018-01-25 | Smart industri, näringsdepartementet Stockholm

Skärteknikcentrum deltar tillsammans med IF Metall på möte med Näringsdepartementet för att diskutera Handlingsplan 2 Smart industri och hur olika insatser kan utformas så att industrins parter och Skärteknikcentrum som…

jan

2018-01-19 | Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län, Värnamo

Projektledningsmöte med IF Metall Östbo Västbo i projektet ”Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län”. Planering och förberedelser har gjorts under hösten och under januari kommer processledaren Nils Svensson att kontakta…

jan

2018-01-16 | Möte om frukostträffar och stångsvarvningsforum, Värnamo

Första planeringsträffen med Kristina Sailer från Skärteknikcentrums medlemsföretag Wieland om både frukostträffar kring spännande teknikteman och ett Stångsvarvningsforum som planeras efter sommaren. Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green

jan

2018-01-16 | Partnerskap för konkurrenskraft, Värnamo

Skärteknikcentrum medverkar på stormöte med samtliga företag i Värnamoregionen som deltagit i Campus Värnamos projekt “Partnerskap för konkurrenskraft” där Skärteknikcentrum tillsammans med Polymercentrum deltagit som branschföreträdare. Skärteknikcentrum hoppas på representation…

jan

2018-01-15 | Svensk industrivalidering, Stockholm

Styrgruppsmöte med konsortiet bakom Svensk industrivalidering. Skärteknikcentrum arbetar tillsammans med industrins parter på nationell nivå för att stärka förutsättningarna för branschens arbetsgivare och medarbetare att möta kompetensutmaningen som följer bland…

jan

2018-01-12 | Integration och strategisk kompetensförsörjning, Hok

Hooks Herrgård och frukostmöte om integration och strategisk kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin. Skärteknikcentrum kan med stolthet presentera det nationella och kvalitetssäkrade arbetet med BAS-konceptet för validering av yrkeskompetens och Industriteknik BAS…

jan

2018-01-11 | Konferens om kompetensförsörjning, Oslo

Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum medverkar i Asker/Oslo (Norge) som talare på konferens om kompetensförsörjning i arbetslivet som arrangeras av norska LO och Virke (näst största arbetagivarorganisationen efter LO). Presentation av…