/ jan

2019-01-28 | FÖRSÖKSVERKSAMHET MED YRKESPROV, uppföljningsmöte

Skärteknikcentrum Sverige ingår i försöksverksamheten med yrkesprov. Försöksverksamheten ska pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, öka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad yrkesutbildningarna leder till. För Skärteknikcentrum Sveriges del är målet att CNC Teknik2017, grönt certifikat, ska användas som yrkesprov efter genomfört industritekniskt program, yrkesutgång CNC-operatör. Representanter från samtliga yrkesutgångar som ingår i försöksverksamheten ska bli informerade om det fortsatta upplägget, stämma av hur det går med utformandet av yrkesprov, ge stöd och information samt träffas och utbyta erfarenheter.

Plats: Skolverket, Stockholm
Arrangör: Skolverket
Medverkar från Skärteknikcentrum Sverige: Ulrika Elmersson