/ dec

2018-12-19 | Frukostmöte för företag i projektet Kompetensutveckling i Småland

  • 19 december kl 08:00-10:00
  • Madame Brasserie & Cafe i Gummifabriken, Värnamo
  • anmälan senast 12 december via formulär nedan.

Ni är ett av 100 industriföretag i regionen som såg möjligheten i att delta i vårt ESF- projekt ”Kompetensutveckling Småland”. I september bokade ni en plats genom att teckna en avsiktsförklaring och vi skickade in projektansökan. Vi fick mycket positiv respons från det regionala partnerskapet som beslutar om att bevilja eller avslå projektansökningar. Därför blev vi mycket förvånade och besvikna när vi efter en lång väntan fick besked att projektet inte blivit beviljat. Vi fortsätter att ha kontakt med ESF-rådet för att undersöka förutsättningarna för framtida projekt, men i nuläget måste vi tyvärr meddela att det planerade projektet inte kommer att genomföras.

Vi sitter inte still och väntar utan vill hitta nya lösningar till det vi skulle genomfört i projektet!

Vi räknar med att det under våren 2019 kommer fler möjligheter att söka projektfinansiering. Vi tror också att Campus Värnamo, Polymercentrum Sverige och Skärteknikcentrum Sverige redan nu har förutsättningar att hitta andra kreativa lösningar på hur vi genom smart samarbete kan möta era behov av kompetensutveckling på ett resurseffektivt sätt. Anmäl dig här till frukostmötet och kom gärna flera från företaget! Sista dagen för anmälan är 12 december via formulär nedan.

Välkomna!
Ingegerd Green, vd, Skärteknikcentrum Sverige

Loading