/ jan

2018-01-11 | Konferens om kompetensförsörjning, Oslo

Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum medverkar i Asker/Oslo (Norge) som talare på konferens om kompetensförsörjning i arbetslivet som arrangeras av norska LO och Virke (näst största arbetagivarorganisationen efter LO). Presentation av SKTC-modellen för validering och hur Sverige nu växlar upp med Svensk industrivalidering i ett partsgemensamt strategiskt framtidsarbete. Norge har kommit långt med en nationell kompetenspolitisk strategi som drivs av regeringen och utvecklats tillsammans med arbetsmarknadens parter. Deras intresse för vår branschvalidering är stort och det finns säkert en del länderna kan lära av varandra.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green