/ jan

2018-01-10 | Kompetenssäkrad produktion, Stockholm

Planeringsmöte med ESF-rådet och IF Metall kring det gemensamma stora ESF-projektet ”Kompetenssäkrad industri”. Möte för att lägga fast strukturerna för hur det 2,5 år långa projektet ska administreras och rapporteras. Under projekttiden ska fler än 200 industriföretag med upp till 50 anställda ha fått möjligheten att utforma ett effektivt arbetssätt för sin strategiska kompetensförsörjning, integrerat i kvalitetsledningssystemet och med avstamp i branschvalidering. Skärteknikcentrum hoppas att många företag inom den skärande bearbetningsbranschen tar chansen att utvecklas tillsammans och med handfast stöd från erfarna konsulter.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green