/ jan

2018-01-15 | Svensk industrivalidering, Stockholm

Styrgruppsmöte med konsortiet bakom Svensk industrivalidering. Skärteknikcentrum arbetar tillsammans med industrins parter på nationell nivå för att stärka förutsättningarna för branschens arbetsgivare och medarbetare att möta kompetensutmaningen som följer bland annat i spåren av en snabb digitalisering och förändring av affärsmodeller och produktionsprocesser.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green