/ jan

2018-01-16 | Partnerskap för konkurrenskraft, Värnamo

Skärteknikcentrum medverkar på stormöte med samtliga företag i Värnamoregionen som deltagit i Campus Värnamos projekt “Partnerskap för konkurrenskraft” där Skärteknikcentrum tillsammans med Polymercentrum deltagit som branschföreträdare. Skärteknikcentrum hoppas på representation från skärteknikbranschen och att satsningen på att etablera Campus Värnamo som ett regionalt nav för strategiskt stöd för industrins utbildningsbehov kan få riktigt stort stöd.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green