/ jan

2018-01-19 | Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län, Värnamo

Projektledningsmöte med IF Metall Östbo Västbo i projektet ”Strategisk kompetensförsörjning via validering i F-län”. Planering och förberedelser har gjorts under hösten och under januari kommer processledaren Nils Svensson att kontakta Skärteknikcentrums medlemmar och andra företag i branschen för att erbjuda möjlighet till pilotvalidering och vägledning för hur man kan planera för kompetensutveckling kopplat till företagets behov på kort och medellång sikt. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket och företagen som deltar gör det kostnadsfritt.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green