/ jan

2018-01-25 | Smart industri, näringsdepartementet Stockholm

Skärteknikcentrum deltar tillsammans med IF Metall på möte med Näringsdepartementet för att diskutera Handlingsplan 2 Smart industri och hur olika insatser kan utformas så att industrins parter och Skärteknikcentrum som branschorganisation kan bidra på ett så bra sätt som möjligt till att de resurser som avsätts kommer ut bland företagen på ett effektivt sätt.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green