/ jan

2018-01-31 | Arbetet som CNC-tekniker idag, Kalmar

Lernia – ett av Skärteknikcentrums ackrediterade testcenter i Kalmar – arrangerar informationsmöte för utbildningsenheter i Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen. Skärteknikcentrum bidrar med information om vad det innebär att arbeta som CNC-tekniker på ett företag i vår bransch idag. Skärteknikcentrum berättar om arbetsuppgifter, utveckling och kompetenskrav och hur branschvalidering kan vara ett effektivt verktyg för utbildningssystemet och Arbetsförmedlingen.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green och Lasse Kjellberg