/ feb

2018-02-01 | Nytt samarbete med Unionen, Stockholm

Startskott för nytt samarbete med Unionen. Unionen arbetar aktivt med att utveckla verktyg och modeller som ska underlätta arbetet med kompetensutveckling på arbetsplatser där deras medlemmar finns. Tillsammans med ytterligare representanter från styrgruppen bakom svensk industrivalidering deltar Skärteknikcentrum i ett arbetsmöte som Unionen bjuder in till för benchmarking och erfarenhetsutbyte kring hur systemet med branchvalidering som grund för kompetensutveckling och de modeller som Unionen arbetar fram kan dra nytta av varandra. Ett starkt partsgemensamt samarbete som stärker förutsättningarna för företagare och anställda i industrins olika delbranscher.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green