/ feb

2018-02-05 | Industridagen 2018, Linköping

Skärteknikcentrum reser till Linköping där årets upplaga av Industridagen arrangeras. Dels för att ta del av information och nyheter kring digitalisering, dels för att representera branschföreningens medlemmar. Stort fokus på digitalisering, konkurrenskraft och livslång utveckling.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ulrika Elmersson, Ingegerd Green, Leila Khammari