/ feb

2018-02-06 | Projektledningsträff med Teknikcollege, Stockholm

Projektledningsträff för samarbete med Teknikcollege nationellt. Teknikcollege driver 2018-2020 ett omfattande utvecklingsprojekt för att höja relevans och kvalitet i utbildningen på det industritekniska programmet. Skärteknikcentrum träffar projektledningen för att bidra med kunskap om branschen och hur gymnasieutbildning kopplat till bland annat CNC Teknik2017, grönt certifikat, kan utformas. Arbetsmötet är ett startskott på ett samarbete som varar under hela projektperioden.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green, Ulrika Elmersson