Testledarutbildning feb

2019-02-18/19 | Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017 Grönt och Blått certifikat samt Industriteknik BAS. Utbildning för testledarbehörighet inom baskonceptet och CNC Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen på både grön och blå nivå samt…

Testledarutbildning feb

2019-02-19-20 | Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017, Grönt och Blått Certifikat samt Industriteknik BAS Utbildning för testledarbehörighet inom CNC-Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen för Grönt och Blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger…

feb

2019-02-11 | Skolverkets programråd för industritekniska programmet

Skärteknikcentrum Sverige har en plats i programrådet. Nu är det dags för mandatperiodens elfte programrådskonferens. Plats: Stockholm City Conference, Stockholm Arrangör: Skolverket Medverkar från Skärteknikcentrum Sverige: Ulrika Elmersson

feb

2018-02-20 | Nationella valideringsdelegationen, Stockholm

Nationellt arbetsgruppsmöte för att stärka positionen för validering och certifiering av yrkeskompetens. Skärteknikcentrum är invald i den nationella valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering och har därmed möjlighet att påverka hur offentliga…

feb

2018-02-08 | Aktörsmöte, Jönköping

Region Jönköpings län koordinerar ett nätverk där samtliga organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor för regionens näringsliv deltar. Tillsammans med övriga branschorganisationer i industrin som har verksamhet i länet finns Skärteknikcentrum…

feb

2018-02-06 | Testledarutbildning, Värnamo

Testledarutbildning med särskilt fokus på personer som inte tidigare har testledarbehörighet, kollegor på redan ackrediterade testcenter eller utbildningsanordnare som vill bli ackrediterade som testcenter för CNC Teknik2017 eller validering inom…

feb

2018-02-06 | Projektledningsträff med Teknikcollege, Stockholm

Projektledningsträff för samarbete med Teknikcollege nationellt. Teknikcollege driver 2018-2020 ett omfattande utvecklingsprojekt för att höja relevans och kvalitet i utbildningen på det industritekniska programmet. Skärteknikcentrum träffar projektledningen för att bidra…

feb

2018-02-05 | Industridagen 2018, Linköping

Skärteknikcentrum reser till Linköping där årets upplaga av Industridagen arrangeras. Dels för att ta del av information och nyheter kring digitalisering, dels för att representera branschföreningens medlemmar. Stort fokus på…

feb

2018-02-01 | Nytt samarbete med Unionen, Stockholm

Startskott för nytt samarbete med Unionen. Unionen arbetar aktivt med att utveckla verktyg och modeller som ska underlätta arbetet med kompetensutveckling på arbetsplatser där deras medlemmar finns. Tillsammans med ytterligare…