/ Testledarutbildning, feb

2019-02-19-20 | Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017, Grönt och Blått Certifikat samt Industriteknik BAS

Utbildning för testledarbehörighet inom CNC-Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen för Grönt och Blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Under utbildningen går vi igenom:

  • vad är Industriteknik BAS och CNC-Teknik2017?
  • normer och regler kring provgenomförande
  • IT-stödet MZ
  • gemensamma bedömningskriterier
  • etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg:
Dag 1 genomgång av testledarrollen, bakgrund för de teoretiska valideringarna och IT-plattformen.
Dag 2 ägnas åt Grönt och Blått certifikat, de praktiska och teoretiska proven samt bedömningskriterier.
Deltagare som ska ha behörighet för enbart Industriteknik BAS deltar under dag 1.

Datum: 19-20 februari 2019
Tid: ”lunch till lunch”, med start kl. 11.00 dag 1
Plats: Skärteknikcentrum Sverige, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Pris: 5 000 kr/person, enbart Industriteknik BAS, dag 1, 3 200 kr/person

De personer som går utbildningen skall lägst ha certifikat/kompetensbevis för den nivå de ska bli testledare på. (Industriteknik BAS/Grönt certifikat/Blått certifikat).

Loading