/ feb

2019-02-11 | Skolverkets programråd för industritekniska programmet

Skärteknikcentrum Sverige har en plats i programrådet. Nu är det dags för mandatperiodens elfte programrådskonferens.

Plats: Stockholm City Conference, Stockholm
Arrangör: Skolverket
Medverkar från Skärteknikcentrum Sverige: Ulrika Elmersson