/ feb

2018-02-20 | Nationella valideringsdelegationen, Stockholm

Nationellt arbetsgruppsmöte för att stärka positionen för validering och certifiering av yrkeskompetens. Skärteknikcentrum är invald i den nationella valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering och har därmed möjlighet att påverka hur offentliga satsningar ska utformas. På mötet ska vi arbeta med hur nyttan med branschvalidering ska kunna synliggöras och dokumenteras så att företagen får svart på vitt vilken återbäring företaget kan räkna med på den investering en gör när resurser avsätts för validering av medarbetare.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green