/ feb

2018-02-08 | Aktörsmöte, Jönköping

Region Jönköpings län koordinerar ett nätverk där samtliga organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor för regionens näringsliv deltar. Tillsammans med övriga branschorganisationer i industrin som har verksamhet i länet finns Skärteknikcentrum på plats. Genom att träffas och berätta om vad som är på gång i varje organisation ökar effektiviteten och risken för dubbelarbete minskar. Ett bra initiativ som förhoppningsvis kan sprida sig till fler regioner i Sverige.

Medverkar från Skärteknikcentrum: Ingegerd Green