/ feb

2018-02-06 | Testledarutbildning, Värnamo

Testledarutbildning med särskilt fokus på personer som inte tidigare har testledarbehörighet, kollegor på redan ackrediterade testcenter eller utbildningsanordnare som vill bli ackrediterade som testcenter för CNC Teknik2017 eller validering inom BAS-konceptet.