/ Teknikseminarier, maj

2018-05-03 | Funktionsytor

3 maj, Dragonskolan, Umeå

Professor Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad

Apple, Bang Olufsen, Du Pont, SKF, Volvo, Nobel Biocare, och Sandvik är alla exempel på framgångsrika företag där kunskapen kring funktionsytor varit en av nycklarna till framgång. Produkters ytor är det vi konsumenter ser och blir attraherade (eller inte) av och är ett resultat av verktygsteknik med skarpa eggar, och specialiserade strukturer i mikro och nanoskalan som svara för glans, färg, friktion, och livslängd hos produkterna.

Framgångsrik funktionsytteknik skapar möjligheter för bättre miljö- och energiegenskaper men även stabilare produktion och enklare underhållsplanering. Med nya standarder från ISO som kompletterar den traditionella mättekniken baserad på profilbaserad ”Ra” utvärdering från mitten av 1900-talet kan vi i dag snabbare och stabilare mäta och utvärdera våra produkters ytegenskaper.

Föredraget kommer att exemplifiera nyttan av ökad kunskap kring funktionsytor med hjälp av industriella studier och introducera möjligheterna för mätning och karakterisering av yttexturer i laboratoriet såväl som i eller nära tillverkningsprocessen med stöd av de senaste ISO standarderna

Loading