/ Teknikseminarier, maj

2018-05-09 | Verktygsmaskinprestanda – Avgörande kunskap vid maskinval

09 maj – Lernia, Emaljgatan 7, 261 43 Landskrona

Professor Andreas Archenti, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH DMMS

Varför beter sig verktygsmaskiner så olika i en bearbetningssituation?
Varför blir det inte den noggrannheten på min produkt som jag programmerade?
Vad finns det för kopplingar mellan maskinens olika prestanda och bearbetningsresultatet på min komponent?

Ja, frågorna är många. Docent Andreas Archenti leder forskningscentrat DMMS på KTH där verktygsmaskinens prestanda kopplat till bearbetnings-utfallet för komponenten är ett viktigt forskningsområde. Det finns ett antal viktiga kunskapsverktyg som varje användare och anskaffare av verktygsmaskiner borde använda aktivt för att säkerställa att den maskin som nu anskaffas verkligen svarar upp mot de krav som komponenterna har som skall bearbetas. Vilka kunskaper är det? Ja, på seminariet reder vi ut begreppen.

Loading