/ Teknikseminarier, jun

2018-06-13 | Ekonomiskt baserad produktivitetsutveckling med hållbarhetsperspektiv

13 juni – CITY KONFERENSCENTER, Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Inriktningen på föredraget kommer att ligga i gränsområdet mellan material- och produktionsteknik och tillverkningssystem.

Professor Jan-Eric Ståhl, Lunds universitet

Professor Jan-Erik Ståhl, Lunds Tekniska Högskola, tar oss igenom utvecklingen från masstillverkning till hållbar utveckling via Lean Production. Han identifierar utvecklingsvägar och scenarier för att nå hållbar tillverkning.

Vi får en belysning av utmaningar och trender från aktuell forskning samt utvecklingen vi ser i den närmsta framtiden inom produktionsområdet. Seminariet kommer också att behandla olika ekonomiska styrmedel som finns inom produktionsutvecklingen. Vi avslutar med frågor och möjlighet till diskussion.

Jan-Eric Ståhl läste till civilingenjör i Maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola och avlade examen 1982. Forskarstudier påbörjades inom området Industriell produktion och han doktorerade 1986 på en avhandling som behandlade verktygshaverier vid skärande bearbetning. Under de senaste 10 åren har han haft fokus på att sätta ekonomiskt värde på utveckling och forskning genom användning av framtagna teknoekonomiska modeller som beskriver den betydelsefulla länken mellan teknik och ekonomi. Han har även ett stort engagemang i teknikspridning, att implementera forskningsresultat i industrin och i grundutbildningen på olika utbildningsnivåer.

 

Loading