/ aug

2018-08-30 | Strategidag Svenska Skärteknikföreningen, Göteborg

Styrelsen träffas med sikte på framtiden och utvecklingen av Skärteknikcentrum Sverige som den moderna branschorganisationen.

Medverkar från styrelsen: Niclas Mårtensson ordf., Linda Fransson, Chris Schmidt, Roland Ringhede, Elaine Johansson, Bengt Swanström, Martin Ivarsson, Patrik Forsberg, Peter Krajnik.

Medverkar från Skärteknikcentrum Sverige: Ingegerd Green, Ulrika Elmersson, Leila Khammari